Quisiera saber

Tak śpiewa meksykańska dziewczyna z meksykańskimi chłopakami: Natalia Lafourcade i Los Daniels.

quisiera

Słowniczek

querer – chcieć, pragnąć
quisiera – chciałbym, chciałabym (Subjuntivo imperfecto)
saber – wiedzieć, umieć
ver – widzieć
poder – móc
actuar – działać, funkcjonować, grać
Czytaj dalej Quisiera saber