Ничего на свете лучше нету!

бременские-музыканты

Słowniczek

бродить – włóczyć się, szwędać
друзья – przyjaciele
по белу свету – po całym świecie
дружен – zaprzyjaźniony
трево́га – lęk, obawa
любо́й – każdy
призванье – powołanie
радость – radość
дворе́ц – pałac
заманчивые – błyszczące, wabiące
свод – sklepienie
никогда – nigdy
свобо́да – wolność
ковёр – dywan
стены – mury, ściany
велика́н – olbrzym
крыша – dach
судьба́ – los, przeznaczenie

Leave a Reply