Hasta siempre Comandante

Bo wszyscy kochamy mity…

hasta-siempre-comandante

Słowniczek

clara – jasna
entrañable – bliska, intymna, zaufana
presencia – obecność
altura – wysokość
bandera – flaga
luz – światło
sonrisa – usmiech
empresa – przedsięwzięcie, firma
brazo – ramię
ola – fala
crecer – przybierać

Leave a Reply