Quisiera saber

Tak śpiewa meksykańska dziewczyna z meksykańskimi chłopakami: Natalia Lafourcade i Los Daniels.

quisiera

Słowniczek

querer – chcieć, pragnąć
quisiera – chciałbym, chciałabym (Subjuntivo imperfecto)
saber – wiedzieć, umieć
ver – widzieć
poder – móc
actuar – działać, funkcjonować, grać
dar cuenta – zdawać sobie sprawę
una vez – raz
existir – istnieć
dejar – zostawiać
todavía – jeszcze, jednakże
quedar – zostawać
solo – sam
cuerpo – ciało
aumentar – wzrastać
esperar – czekać
volver – wracać, zawracać, obracać, stawać się
infierno – piekło
imposible – niemożliwe
decir – mówić
dices – mówisz
expresión – wyraz
cambiar – zmieniać
expulsar – wyrzucać

Leave a Reply